مرکز تحقیقات علوم و بیماری‌های اعصاب

مرکز تحقیقات علوم و بیماری‌های اعصاب

برنامه استراتژیک

چشم انداز (Vision)

تحقیق در زمینه علوم و بیماریهای اعصاب پایه و بالینی

شیوع بیماریهای استروک و ام اس در استان قم

انجام پایان نامه های دانشجویی (دانشجویان پزشکی اینترن ،رزیدنت )

تربیت رزیدنت نرولوژی محقق و پژوهش محور(از مهرماه 97 رزیدنت نرولوژی پذیرش شده است.)

ثبت بیماریهای ام اس مطابق تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی تهران (مرکز تحقیقات ام اس ) در حال پیگیری اذرماه 98


رسالت (Mission)
رسالت مرکز تحقیقات علوم و بیماریهای اعصاب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم در زمینه های زیر می باشد:

1. انجام پژوهش های بالینی در زمینه :

clinical Neurology (headaches, stroke, dementia,seizures and epilepsy, Alzheimer's disease, multiple sclerosis, neuromuscular medicine)
2. انجام پژوهش های بالینی در زمینه توانبخشی اعصاب : Neurorehabilitation: (clinical neuropsychologists , Neurocognitive , Speech therapy )
3. انجام پژوهش های علوم اعصاب پایه در زمینه علوم رفتاری: Behavioral neuroscience
4. انجام پژوهش در زمینه نوروفیزیولوژی( Neurophysiology )
5. انجام پژوهش در زمینه نوروژنتیک و مولکولار نوروساینس (Neurogenetics,Molecular Neuroscience